POUCZENIE PRAWNE.-Informacje zawarte w tej wiadomości oraz w którymkolwiek z jej załaczników są poufne i mogą zawierać dane chronione prawem. Jest ona przeznaczona wyłacznie do użytku przez osobę, do której jest skierowana oraz inne osoby uprawnione do jej otrzymania. Jeśli nie jesteście Państwo adresatem niniejszej wiadomości, informujemy iż jej ujawnianie, rozprowadzanie, kopiowanie w celu rozpowszechniania lub jakiekolwiek inne działania względem jej zawartości oraz wykorzystywanie informacji w niej zawartych jest surowo zabronione. Ayesa nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowe i pełne przekazywanie informacji zawartych w tej wiadomości ani za opóźnienia w jej otrzymaniu. Jeśli nie jesteście Państwo adresatem tej wiadomości, prosimy o niezwłoczne poinformowanie o tym fakcie nadawcy oraz trwałe usunięcie wiadomości z komputera.

Zanim wydrukujesz tę wiadomość, zastanów się czy to konieczne. Tona papieru oznacza wycięcie 15 drzew i zużycie 250.000 litrów wody. Ochrona środowiska jest także w Twoich rękach.

Can't you see it in your language? click here: [espańol / english] [français]